Yong kampanti na siya na mapapasayo na pero naagaw pa ng iba